Posts tagged with "آرایش ملایم صورت"

نکاتی در مورد آرایش چشم

نکاتی در مورد آرایش چشم
نکاتی در مورد آرایش چشم   چشم ها نقاط اصلی و کانونی چهره هستند. نحوه آرایش و انتخاب رنگ آن بستگی مستقیم به حالت و رنگ چشم هر فردی دارد. با رنگ‌ها می‌توان اندازه‌ها واشکال متفاوتی به وجود آورد به عنوان مثال رنگ‌های روشن باعث درشتی و رنگ‌های تیره...