برچسب: مدل آرایش صورت

0

آرایش چشم و سایه زدن

آرایش چشم و سایه زدن   نحوه سایه زدن می‌تواند چشمانتان را بزرگتر، کوچکتر، با فاصله زیاد و یا کم جلوه دهد. مهم این است که سایه چشمتان را طوری پخش کنید که نگاه...